Eier du en hytte eller et hus krever forsikringsselskapene at du tar ansvar for snåmåkingen av ditt eget tak. Skader som følger av manglende måking kan føre til redusert utbetaling fra forsikringselskapene.

Hvor mye snølast tåler taket?

Dette avhenger av hvilket år hytta er bygget, kommune og hvilken høyde hytta ligger på. Kommunen setter i dag krav til dimensjonering av nybygg. Du kan selv sjekke dokumentasjon fra din egen hytte over hvor mye snølast hytta er dimensjonert for. Når du vet dette, kan du ta en måling for å avgjøre om snømengden er kritisk for taket og taket må måkes.

Høgevarde er en snørik destinasjon der det ofte er behov for å måke snø gjennom vinteren

Måke selv

Man kan fint måke taket selv, med spade eller snøskuffe. Det finnes også andre hjelpemidler tilgjengelig på markedet. Det er uansett viktig å ha godt fottøy og sikre seg med tau og klatresele der det er fare for å ramle ned.

Sett bort takmåking til profesjonelle

Dersom du bor langt unna eller av andre grunner ønsker å sette bort jobben med snømåking av taket ditt, så kan vi i Nesbyen Hytteservice hjelpe deg. Vi måker tak, og rydder terrasse og inngangsparti for snø. Det er viktig at du som kunde velger et seriøst firma som er forsikret for slikt arbeid. Vi er gjennom vårt forsikringsselskap fullforsikret, og skader på eiendom og personell er 100% dekket. Vi tar oppdrag i Nesbyen, Nesjellet, Turufjell, Golsfjellet og Høgevarde. Her kan du lese mer om våre snømåkingstjenester.