Vaktmestertjenester i Hallingdal

Vi hjelper deg på hytta

1

Hytteettersyn

Vi utfører jevnlig tilsyn med din hytte. 

2

Vaktmester

Vi utfører en rekke vaktmestertjenester for deg som bolig- og hytteeier. Vi vedlikeholder torvtak, gjør anleggsarbeid, bygger terrasse, beiser, maler og annet forefallende arbeid.

3

Snømåking

Vi fjerner snø både manuelt med spade og snøskuffe, men bruker også snøfres. Vi fjerner også snø på hyttetak i hele Hallingdal. Snø på tak kan utgjøre en vesentlig vekt, og kan være med å skade konstruksjonen. Vi fjerner snøen før det er for sent.

Kontakt