Salgbetingelser

Disse salgsbetingelsene sikrer at ditt kjøp gjennom e-handel skjer i tråd med norsk forbrukerkjøpslov, angrerettlov og ehandelslov.

1. Generelt

Ved opprettelse av konto hos Nesbyen Hytteservice hvis juridisk navn er Hyttehjelp AS, godtar du disse salgsbetingelsene, som gjelder for kjøp av varer og tjenester hos oss. Kjøp er regulert av de salgsbetingelsene som beskriver de viktigste rettighetene og pliktene ved handel.

2. Avtalen

Avtalen inkluderer disse salgsbetingelsene, informasjon gitt i kjøpsprosessen, og eventuelt andre spesifikt avtalte vilkår. Ved motstrid mellom informasjonen, prioriteres det som er spesifikt avtalt, så lenge det ikke er i strid med loven.

3. Partene

Selger: Hyttehjelp AS, referert til som selger. Kjøper: den som foretar bestillingen, referert til som kjøper.

4. Priser

Prisen for varer og tjenester er oppgitt i NOK og inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ingen skjulte kostnader vil påløpe.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Avtalen er ikke bindende ved skrive- eller tastefeil som kjøper eller selger umiddelbart innser som feil.

6. Betaling

Betaling kan skje via kredittkort, faktura, delbetaling, eller Vipps. Betalinger håndteres trygt og sikkert via vår betalingspartner. Ved betaling med kort, kan beløpet reserveres til ordren er sendt.

7. Levering

Levering har skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Varen leveres innen 30 dager etter bestilling, med mindre annet er avtalt.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen overgår til kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i henhold til punkt 7.

9. Angrerett

Kjøper har angrerett innen 14 dager fra varen er mottatt, i henhold til angrerettloven. Returkostnader bæres av kjøper.

10. Forsinkelse og manglende levering

Kjøper kan holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve kjøpet og/eller kreve erstatning ved forsinkelse eller manglende levering fra selgers side.

11. Mangel ved varen

Ved mangel ved varen eller forsinkelser, har kjøper rettigheter som retting, omlevering, prisavslag, heving av kjøp, og eventuelt erstatning.

12. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Ved kjøpers mislighold, kan selger holde varen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra kjøper.

13. Garanti

Garantier gir kjøper rettigheter utover det som følger av loven og påvirker ikke kjøperens rettigheter ved forsinkelse eller mangel.

14. Personopplysninger

Hyttehjelp AS behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Opplysninger deles kun ut i nødvendige tilfeller for gjennomføring av avtalen eller ved lovkrav.

15. Endringer i vilkårene

Vilkårene kan endres ved lovendringer eller endringer i praksis hos Hyttehjelp AS.

16. Force majeure

Hendelser utenfor selgers kontroll, som fritar selger fra ansvar ved forsinkelser eller manglende levering.

17. Konfliktløsning

Tvister forsøkes løst i minnelighet. Klager kan rettes til selger innen rimelig tid. Forbrukerrådet kan bistå ved tvist.

Alt innhold er beskyttet av lovgivning om opphavsrett og tilhører Hyttehjelp AS. Innholdet kan ikke benyttes uten tillatelse.