SNØRYDDING

Store snømengder kan forårsake alvorlige skader på din eiendom. Vi fjerner snø fra taket effektivt og sikkert, slik at du kan tenke på andre ting.

Hva vi gjør

  • Takmåking
  • Brøyting av veier og innkjørsler med traktor
  • Snørydding ved inngangsparti og terrasser
  • Strøing av oppkjørisler og veier 

Måking av snø på hytta

Vi fjerner snøen raskt og effektivt med snøfres, traktor og for hånd. 

Snømåking av tak

Store snømengder representerer en betydelig belastning på bygningskonstruksjoner, og kan i verste fall føre til store ødeleggelser. Dett  er skader som ofte ikke vil dekkes av en vanlig boligforskring. Å investerer i takmåking er derfor en vel anvendt investering uansett om du velger å gjøre det selv, eller at du vil overlate dette til andre. Vi fjerner snøen før skaden skjer.

Snømåking av oppkjørsler

Hvor irriterende er det ikke å sette fast bilen på vei inn til hytta? Vi fjerner snøen slik at du kan kjøre helt frem til hytta. Vi måker også inngangsparti og terrasse ved behov.

Her tar vi oppdrag

Nesfjellet, Golsfjellet, Hemsedal, Geilo, Turufjell , Høgevarde , Uvdal , Ustaoset 

 

 

 

KONTAKT